Zespół: Tytuły i funkcje produktowe

Mapa: Sztuka Design Thinking

PM: Minimum Viable Product Manager

UX: Błędy w UX, które cały czas popełniamy

Case Study: Jak Duolingo rozwija swoją platformę?